Metsa inventeerimise toetus

tähtaeg kukub 15. detsembril 2017
Metsa inventeerimise toetuse tähtaeg kukub 15. detsembril 2017
Kõik metsaühistu liikmed, kes on tellinud metsamajandamiskavad metsaühistu kaudu, ei pea muretsema, nemad lisatakse automaatselt taotlusesse. Juhime tähelepanu, et seda toetust saavad ainult metsaühistu liikmed. Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa kohta
Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete kohta, kusjuures toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul.
Vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva.
 Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal.

Eelmine
Imavere tehaste külastus
Järgmine
Uuendamise teise vooru esialgsed numbrid

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: